Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefonas, adresas, kuriuo reikia pristatyti prekę) bus tvarkomi elektroninės prekybos tikslu. Duomenis tvarkys MB FARMARKETING, įmonės kodas 305594339, buveinės adresas Raudondvario pl. 164 A, LT-47173 Kaunas. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis, bei nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Pirkėjas sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis patvirtina pažymėdamas langelį šalia teksto „Susipažinau su Paslaugų teikimo sąlygomis, Privatumo politika ir su jomis sutinku“.